Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo… 

Oto ja służebnica Pańska…
niech mi się stanie według słowa Twego
Zdrowaś Maryjo…

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

  1. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
  2. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu…